Beograd, 28.05.2018. - Expobank a.d. Beograd preporučuje da, ukoliko nameravate da sačuvate sredstva za određene namene u budućnosti, štednju u evrima oročite na 25 meseci po fiksnoj nominalnoj kamatnoj stopi od 2% na godišnjem nivou (EKS 1,70% po odbitku poreza, bez drugih troškova i naknada). Praktično, na ulog od 10.000 evra po isteku ugovora ostvarujete ukupan iznos depozita 10.358,56 evra.

Expobank a.d. Beograd kontinuirano nudi klijentima štedne proizvode prilagođene njihovim potrebama, a ova posebna ponuda za oročenu štednju u evrima važi do 30. juna 2018. godine. Expobank a.d. Beograd uvek vodi stabilnu politiku kamatnih stopa, a visokom stepenu sigurnosti štednje pored stabilnosti Expobank a.d. Beograd, doprinosi i Agencija za osiguranje depozita koja garantuje za sve iznose štednje do 50.000 evra.

Buduće štediše se za detaljnije informacije mogu raspitati u najbližoj poslovnici Expobank a.d. Beograd ili putem internet prezentacije banke.

Napomena: U skladu sa Zakonom o zaštiti finansijskih korisnika, član 15., navodimo reprezentativni primer
Reprezentativni primer: vrsta depozita - oročena devizna štednja; period - 25 meseci; valuta polaganja depozita - EUR; iznos (minimum 500 EUR) 10.000 EUR; NKS (na godišnjem nivou) fiksna 2%; EKS (na godišnjem nivou) 1,70%; kriterijum za indeksiranje nema; porez u procentualnom iznosu 15%; porez u apsolutnom iznosu 63,28 EUR, ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom 10.358,56 EUR.