Beograd, 29.11.2018. - Expobank a.d. Beograd, podružnica Expobank iz Češke Republike, je promenila vlasničku strukturu u korist g. Igor Kima, većinskog akcionara Expobank grupe.

Gospodin Kim je izjavio ovim povodom: "Vlasnička struktura Expobank a.d. Beograd je u potpunosti transparentna i u skladu je sa međunarodnim poslovnim standardima. Expobank a.d. Beograd je centar naših poslovnih aktivnosti u regionu i okuplja partnere iz Srbije, Češke i Rusije radi unapređenja ekonomske saradnje na ovim tržištima. Promena vlasništva je u skladu sa međunarodnom strategijom razvoja Expobanke i sa ciljem da se unapredi korporativno upravljanje grupe, što vodi ka većoj prepoznatljivosti, operativnoj efikasnosti i boljem servisu za naše klijente."

Pozitivan finansijski rezultat Expobank a.d. Beograd u 2017. godini je postignut organizacionim promenama i revidiranom poslovnom strategijom i pozitivan rezultat se nastavlja u 2018. godini. Expobanka je fokusirana na finansiranje srednjih preduzeća usmerenih ka izvozu u Rusiju i EU i saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama u cilju privlačenja sredstava za kreditiranje lokalnih poslova.

Expobank će nastaviti da radi pod istim imenom i timom koji je fokusiran na poboljšanje kvaliteta usluga i zadovoljstva klijenata.


O Igoru Kimu

G. Igor Kim je međunarodni investitor u oblasti bankarstva i finansijskih usluga sa imovinom u Češkoj Republici, Rusiji i Srbiji. G. Kim je sproveo veliki broj transakcija spajanja i akvizicija, i radio je sa međunarodnim finansijskim institucijama kao što su EBRD, IFC i KfW Bankengruppe. On je uspešno završio akvizicije sa internacionalnim bankarskim grupama kao što su Barclays, RBS, LBBW, WestLB, Morgan Stanley and Santander.


Profil kompanije Ekspobank a.d. Beograd

Ekspobank a.d. Beograd je prisutna na srpskom tržištu od 1990.
Banka posluje pod nazivom Ekspobank a.d. Beograd od juna 2017., jer je Ekspobank CZ preuzela Marfin Bank a.d. Beograd 28. februara 2017. godine.
Ekspobank a.d. Beograd ima 6 filijala u 5 gradova (Beograd, Pančevo, Novi Sad, Šabac, Čačak, Niš) i 159 zaposlenih. Banka ima ukupnu aktivu od 142,6 miliona evra i kapital od 32 miliona evra, sa koeficijentom adekvatnosti kapitala od 31,03%.