Header Kes krediti

 • Vreme je za predah! Expobanka Vam omogućava da uživate u ostvarenju ciljeva i isplanirate obaveze uz dinarski gotovinski kredit. Nudimo Vam mogućnost da maksimalno relaksirate kućni budžet uz grejs period do godinu dana.
 • Paket račun Premium se može aktivirati uz dinarski gotovinski kredit sa grejs periodom, što Vam omogućava korišćenje dodatnih pogodnosti.

Uslovi dinarskog gotovinskog kredita sa grejs periodom:

 • Iznos kredita od 1.000 do 12.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 • Provizija za obradu zahteva 2% od odobrenog iznosa kredita (minimalno 2.000 dinara)
 • Kredit je u dinarima, bez valutne klauzule
 • Grejs period do 12 meseci
 • Period otplate od 12 do 96 meseci (uključujući grejs period)
 • Imate mogućnost izbora između fiksne i varijabilne kamatne stope
  • fiksna nominalna kamatna stopa iznosi 14% godišnje , a efektivna kamatna stopa u tom slučaju iznosi od 14,72% godišnje (na dan 20.11.2017).
  • varijabilna nominalna kamatna stopa iznosi 6% +6M Belibor, što na dan 20.11.2017., iznosi 9,24% godišnje. Varijabilni deo kamatne stope se usklađuje na svakih šest meseci u skladu sa kretanjem 6M Belibora. Efektivna kamatna stopa, obračunata na dan 20.11.2017., iznosi od: 9,89% godišnje.
 • Tokom grejs perioda klijent je u obavezi da plaća samo pripadajući iznos mesečne kamate
 • Sredstva obezbeđenja: minimalno obezbeđenje kredita su lične menice klijenta
Reprezentativni primer za dinarski kredit sa fiksnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Opcija korišćenja grejs perioda Bez grejs perioda Sa grejs periodom
Iznos kredita 400.000 dinara 400.000 dinara
Period otplate/broj rata 96 meseci 84 meseci
Grejs period  - 12 meseci
Mesečna kamata tokom grejs perioda  - 4.667 dinara
Mesečna rata 6.761 dinara 7.496 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 649.028 dinara 685.637 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) 14% 14%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 20.11.2017. od 14,72% od 15,62%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Nakada za obradu kreditnog zahteva 8.000 dinara 8.000 dinara
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

 

Reprezentativni primer za dinarski kredit sa varijabilnom kamatnom stopom
Vrsta kredita Dinarski gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Opcija korišćenja grejs perioda Bez grejs perioda Sa grejs periodom
Iznos kredita 400.000 dinara 400.000 dinara
Period otplate/broj rata 96 meseci 84 meseci
Grejs period  - 12 meseci
Mesečna kamata tokom grejs perioda  - 2.957 dinara
Mesečna rata 5.832 dinara 6.409 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 559.914 dinara 573.797 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou, varijabilna)

6% +6M Belibor, što na dan 20.11.2017.,iznosi 9,24% godišnje

6% +6M Belibor, što na dan 20.11.2017.,iznosi 9,24% godišnje

Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 20.11.2017. od 9,89% od 9,84%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Nakada za obradu kreditnog zahteva 8.000 dinara 8.000 dinara
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara 100 dinara

 

Posebne uslove za paket račun Premium i dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu možete takođe pogledati na internet stranici banke. Detaljnu ponudu možete dobiti u filijalama Expobanke.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 2.9%
6M BELIBOR3.07%
3M EURIBOR-0.321%
6M EURIBOR-0.269%
6M LIBOR - CHF-0.6464%
važe na dan 20.07.2018.