Header Kes krediti

 • Brz proces odobravanja kredita
 • Iznos od 600.000 do 6.000.000 dinara
 • Instrumenti obezbeđenja:
  • menice klijenta,
  • hipoteka na nepokretnosti tržišne vrednosti duplo veće od iznosa kredita.
 • Potencijalni korisnici kredita treba da imaju minimum jednu godinu radnog staža i šest meseci kod poslednjeg poslodavca.
 • Kamatna stopa je varijabilna i usklađuje se na svakih 6 meseci u zavisnosti od kretanja 6M Belibora.
 • Rok otplate od 12 do 120 meseci
 • Jednokratna provizija iznosi 2% od iznosa odobrenog kredita.
 • Ostali troškovi koji padaju na teret klijenta (očekivani iznos):
  • Trošak izveštaja kreditnog biroa – 246 dinara
  • Trošak menica (dve menice)       - 100 dinara
  • Za klijente koji se opredele za prijem zarade preko računa Expobank a.d. Beograd, minimalni trošak vođenja računa iznosi 120 dinara
  • Overa založne izjave -  25.200 dinara
  • Osiguranje nepokretnosti  - godišnje 40 evra
  • Izdavanje lista nepokretnosti - 10 evra
  • Procena vrednosti nepokretnosti - 100 evra
  • Upis hipoteke (od 20.000 do 50.000 dinara) - 20.000 dinara
  • Brisovna dozvola – 2.520 dinara
Reprezentativni primer
Vrsta kredita Gotovinski kredit
Valuta kredita U dinarima, bez valutne klauzule
Depozit Bez depozita
Iznos kredita 2.000.000 dinara
Period otplate/broj rata do 120 meseci
Mesečna rata 23.230 dinara
Ukupan iznos kredita sa kamatom 2.787.581 dinara
Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) 4%+6M Belibor, na dan 20.11.2017. iznosi 7,24%
Efektivna kamatna stopa (na godišnjem nivou) na dan 20.11.2017.  od 9,26%
Troškovi koji padaju na teret korisnika
Naknada za obradu kreditnog zahteva 40.000 dinara
Trošak izveštaja Kreditnog biroa 246 dinara
Ukupan trošak dve menice 100 dinara
Vođenje tekućeg računa, trošak na mesečnom nivou -

Detaljnu ponudu za druge iznose kredita, možete dobiti u svim filijalama Expobanke.

Svi navedeni iznosi navedeni u evrima, obračunavaju se po srednjem kursu NBS na dan plaćanja.

Kreditni kalkulator
Kamatna stopa (%):
Iznos kredita:
Broj rata:
Iznos anuiteta:
Referentne kamatne stope
3M BELIBOR 2.9%
6M BELIBOR3.07%
3M EURIBOR-0.321%
6M EURIBOR-0.269%
6M LIBOR - CHF-0.6464%
važe na dan 20.07.2018.