Header Upravljanje sredstvima

Predstavlja kupovinu ili prodaju jedne valute za drugu u kojoj su se strane dogovorile da će klijent uplatiti dinarsku protivvrednost na dan potpisivanja ugovora, a da će Banka doznačiti ugovoreni iznos dogovorenog dana u budućnosti po ugovorenom kursu.

Prednosti proizvoda: 

  • Zaštita od deviznog rizika, klijent fiksira kurs

Karakteristike transakcije: 

  • Posao se zaključuje telefonom ili mailom
  • Potpisuje se ugovor između klijenta i Banke
  • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom
Kontakt


Milan Blagojević
Sales Specialist
Tel: + 381 11 3814 154

Aleksandar Nikolić
MM Dealer
Tel: +381 11 3306 356