Header Upravljanje sredstvima

Kamatna opcija (CAP) je proizvod koji korisnicima kredita sa varijabilnom kamatnom stopom (EURIBOR,LIBOR) omogućava fiksiranje maksimalnog željenog nivoa kamatne stope koju će plaćati po osnovu kredita.

Prednosti proizvoda:

  • Zaštita od kamatnog rizika
  • Fiksiranje maksimalne kamatne stope

Karakteristike transakcije:

  • Klijent unapred plaća premiju za kupovinu opcije (nema dodatnih troškova)
  • Posao se zaključuje telefonom ili e-mail-om
  • Potpisuje se ugovor između klijenta i banke
  • Ostali detalji dogovaraju se direktno sa klijentom
Kontakt


Milan Blagojević
Sales Specialist
Tel: + 381 11 3814 154

Aleksandar Nikolić
MM Dealer
Tel: +381 11 3306 356