Header Štednja

Ukoliko želite da oročite svoja sredstva po atraktivnoj kamatnoj stopi na duži period, a da Vam istovremeno budu dostupna u svakom trenutku, iskoristite prednosti našeg proizvoda Oročenje na 25 meseci.

Ukoliko Vam novac zatreba pre dospeća oročenja sredstva će biti isplaćena uz obračun kamate po sledećim kamatnim stopama:

Za valutu RSD:

Momenat podizanja sredstava 0-6 meseci 6-12 meseca 12-18 meseci 18-25 meseci 25 meseci
Nominalna kamatna stopa 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,00%
Efektivna kamatna stopa 2,50% 3,00% 3,50% 4,00% 4,00%

Reprezentativni primer:

Oročena štednja
Min. 10.000
Vrsta depozita
25 meseci Period
RSD Valuta polaganja depozita
1.000.000 Iznos (minimum RSD 10.000)
4,00% Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna
4,00% EKS (na godišnjem nivou)
Nema Kriterijum za indeksiranje
Nema Porez u procentualnom iznosu
85.102,17 Obračunata kamata
1.085.102,17 Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja

 

Podaci važe od 01.11.2020.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs/osiguranje-depozita