Expobank a.d. Beograd redovno proverava i obnavlja informacije na svojoj internet prezentaciji. Objavljeni podaci su isključivo informativnog karaktera pa postoji mogućnost da dođe do njihove promene u periodu između dva ažuriranja. Podaci o ponudi banke se odnose na tržište Republike Srbije koje je uređeno važećom regulativom Republike Srbije. Expobank a.d. Beograd može u svakom trenutku i bez prethodne najave ažurirati postojeće ili dodati nove informacije na ovu internet prezentaciju.

Expobank a.d. Beograd ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korišćenjem informacija sa ove prezentacije. Expobank a.d. Beograd nije odgovorna za bilo kakvu štetu ili gubitak informacija koje se mogu dogoditi prilikom upotrebe ove prezentacije, servisa ili softvera koji se na njoj nalaze.

Expobank a.d. Beograd neće biti odgovorna za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili posledičnu štetu ili bilo kakvu štetu koja može proisteći iz korišćenja ove internet prezentacije i njenog sadržaja ili usled nedostupnosti iste.

Expobank a.d. Beograd ne odgovara za sadržaje eksternih internet stranica čiji se linkovi nalaze na ovoj internet prezentaciji. Linkovi koji se nalaze na ovoj internet prezentaciji omogućiće korisniku trenutno preusmeravanje sa prezentacije Expobank a.d. Beograd. Eksterne internet prezentacije nisu pod kontrolom Expobank a.d. Beograd, tako da banka nije odgovorna za njihovu sadržinu ili za bilo koje izmene ili ažuriranja takvih internet prezentacija.

Expobank a.d. Beograd Vam omogućava eksterne veze/linkove radi lakšeg snalaženja. Korišćenje bilo kojeg linka/veze ne implicira podržavanje takve lokacije od strane Expobank a.d. Beograd. Svi elementi na ovoj internet prezentaciji su zaštićeni u pogledu autorskih prava i isključivo su vlasništvo osnivača i Expobank a.d. Beograd, dok treća lica zadržavaju svoja autorska prava.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank