Header eBanking Business

eBanking Business Vam nudi mogućnost obavljanja finansijskih transakcija kao i uvid u informacije o stanju i prometu na računima Vaše firme bez obaveze da dolazite u banku.

Korišćenjem eBanking Business ostvarujete brojne prednosti:

 • Niža provizija za naloge puštene putem elektronskog bankarstva
 • Slanje naloga 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Realizovanje naloga po terminskom planu
 • Informacije o stanju i prometu na računima 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Pregled izvoda po računima 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Maksimalna zaštita podataka i transakcija uz pomoć digitalnog sertifikata
 • Platni promet u zemlji
 • Platni promet sa inostranstvom
 • Informacije o računima putem info kanala
 • Rad sa više računa i firmi korišćenjem jedne pametne kartice
 • Uštedu vremena
 • Kvalifikovni digitalni sertifikat – korišćenje ePortal-a državnih institucija


Pored standardnih finansijskih poslova korišćenjem eBanking Business usluge i kvalifikovanog digitalnog sertifikata (Halcom rešenje) možete obavljati poslove sa sledećim državnim institucijama putem njihovih ePortala:

 • Republički zavod za informatiku i internet
 • Poreska uprava
 • Republički zavod za zdravstveno osiguranje
 • Narodna banka Srbije

Saznajte više o eBanking kanalima