MOBILEsms Vam pruža mogućnost dobijanja informacija o stanju, prilivima i odlivima sredstava sa Vaših računa putem SMS poruka.

SMS poruku o stanju na Vašem računu možete dobiti slanjem poruke, sadržine "saldo" na sledeće brojeve telefona nezavisno od mobilnog operatera:

  • 063333247
  • 0653332470

* Dobijanje informacija putem SMS kanala je omogućena samo za brojeve domaćih mobilnih operatera.