Header eBanking Personal

 

eBanking Personal je savremena usluga elektronskih kanala namenjenih fizičkim licima koji omogućavaju da Vaši računi uvek budu uz Vas gde god da se nalazite, bez obzira na radno vreme banke.

Jednostavno i brzo obavite plaćanje, prebacite sredstva na drugi račun, proverite stanje i promet po računima ili prebacite sredstva u drugu valutu putem WEB aplikacije, u svakom trenutku bez obaveze da dolazite do banke.

Budite pravovremeno obavešteni o prilivu na Vaš račun ili o korišćenju platne kartice putem SMS obaveštenja.


Prednosti eBanking Personal usluge:

 • Niža provizija za naloge puštene putem elektronskog bankarstva
 • Slanje naloga 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Realizovanje naloga po terminskom planu banke
 • Kupoprodaja deviza
 • Informacije o stanju i prometu na računima 24 sata, 7 dana u nedelji
 • Pregled izvoda i prometa u periodu
 • Maksimalna zaštita podataka i transakcija
 • Autorizacija transakcija putem SMS koda
 • Informacije o računima putem info kanala
 • Uštedu vremena
 • Pregled kredita i plana otplate


Ukoliko odlučite da postanete korisnik eBanking Personal usluge, potrebno je da odaberete Paket račun Standard ili Premium i popunite zahtev za eBanking Personal.

Više informacija o Paket računima možete naći u delu Stanovništvo - Računi građana.

 

Saznajte više o e-Banking kanalima: