MOBILEsms Vam pruža mogućnost dobijanja informacija o stanju, prilivima i odlivima sredstava sa Vaših računa putem SMS poruka.

Poruku o stanju na Vašem računu možete dobiti slanjem poruke, sadržine "saldo" na sledeće brojeve telefona nezavisno od mobilnog operatera:

  • 063333247
  • 0653332470

*MOBILEsms kanal omogućen je samo za brojeve domaćih mobilnih operatera.