Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", “, br. 103/2020 od 27.07.2020. godine, u daljem tekstu: Odluka), Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) je dana 31. jula 2020. godine uputila ponudu koja se odnosi na zastoj u otplati kredita i drugih obaveza prema Banci. (u daljem tekstu: Ponuda), čijim prećutnim prihvatanjem je za većinu dužnika Banke uveden moratorijum II počev od 01. avgusta 2020. godine.

Kako propisani period moratorijuma prestaje 30. septembra 2020. godine za klijente Banke koji su bez dodatnih zahteva prihvatili Ponudu Banke, odnosno nisu obavestili Banku da Ponudu ne prihvataju, podsećamo Vas da anuitet Vaše obaveze koji dospeva na naplatu u oktobru treba da nastavite da plaćate, a u iznosu prema novom planu otplate koji će Vam Banka blagovremeno dostaviti shodno dospećima anuiteta.

Poštovani klijenti,

U skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", “, br. 103/2020 od 27.07.2020. godine, u daljem tekstu: Odluka), Expobank a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) je dana 31. jula 2020. godine uputila ponudu koja se odnosi na zastoj u otplati kredita i drugih obaveza prema Banci. (u daljem tekstu: Ponuda), čijim prećutnim prihvatanjem je za većinu dužnika Banke uveden moratorijum II počev od 01. avgusta 2020. godine.

Kako propisani period moratorijuma prestaje 30. septembra 2020. godine za klijente Banke koji su bez dodatnih zahteva prihvatili Ponudu Banke, odnosno nisu obavestili Banku da Ponudu ne prihvataju, podsećamo Vas da anuitet Vaše obaveze koji dospeva na naplatu u oktobru treba da nastavite da plaćate, a u iznosu prema novom planu otplate koji će Vam Banka blagovremeno dostaviti shodno dospećima anuiteta.

Na primer, ukoliko je prema ugovoru o kreditu koji ste zaključili sa Bankom, anuitet dospevao 15. jula a niste platili obavezu iz jula, Vaše pravo na moratorijum odnosilo se na anuitete koji su dospevali:

  1. 15. jula 2020. godine
  2. 15. avgusta 2020. godine
  3. 15. septembra 2020. godine.

Ukoliko ste anuitet koji je dospevao u julu uredno platili, Vaše pravo na moratorijum odnosilo se na anuitete koji su dospevali:

  1. 15. avgusta 2020. godine
  2. 15. septembra 2020. godine.

Shodno navedenom, u ovom primeru, u obavezi bi bili da nastavite otplatu počev od anuiteta koji dospeva 15. oktobra 2020. godine, odnosno istog datuma u mesecu kada su anuiteti dospevali i pre moratorijuma.

Radi obezbeđenja Vaše potpune informisanosti o svim elementima obaveze i načina njihovog izmirivanja (stanje duga nakon prestanka moratorijuma, prikaz anuiteta uz navođenje tačnog iznosa glavnice i kamate do kraja novog otplatnog perioda, rok dospeća, efektivne kamatne stope), Banka će Vam, bez troškova po Vas, pre dospeća anuiteta za koji ste u obavezi da nastavite otplatu, dostaviti novi plan otplate prema tzv. osnovnom modelu za primenu odluke NBS.

Otplata ugovornih obaveza će se nastaviti u skladu sa tim novim planom, na ugovoreni način (ličnom uplatom, trajnim nalogom, administrativnom zabranom), osim ukoliko, u razumnom roku (ne kraćem od 5 radnih dana) ne obavestite Banku da ste izabrali neki od alternativnih načina izmirenja obaveza. Osnovni model je Banka u obavezi da ponudi klijentu, a primena alternativnih modela moguća je samo na Vaš izričit zahtev.

Takođe za klijente koji su koristili i prvi moratorijum, Banka će, shodno instrukcijama Narodne banke Srbije ( u daljem tekstu: NBS) u vezi sa otplatom obaveza dužnika koje su dospele za vreme moratorijuma I, izvršiti korekciju glavnice, tj. pripisane kamate glavnici sa 30.06.2020. i umanjiti iznos glavnice za iznos pripisane kamate, pa shodno izvršiti ravnomernu raspodelu pripisane kamate na preostali period kredita bez uvećanja glavnice koje je prethodno bilo urađeno, odnosno Banka će, postupajući po Instrukcijama NBS, izvršiti umanjenje glavnice za iznos koji odgovara iznosu kamate koji je kapitalizovan po prestanku prvog moratorijuma i anulirati materijalni efekat pripisa obračunate kamate za taj period glavnici, te ćete se nalaziti u onoj situaciji u kojoj bi bili da pripisa kamate glavnici nije bilo.

Praktično, shodno planu otplate koji će Vam biti dostavljen, iznos rate kredita će biti nešto veći jer postoji uvećanje rate zbog obračuna kamate za period trajanja drugog moratorijuma, ali je to uvećanje manje nego što bi bilo da se nije prethodno, u skladu sa Instrukcijom NBS, otklonio efekat pripisa kamate glavnici koji je nastao tokom primene prvog moratorijuma. O iznosima korigovanim u skladu sa pomenutim Instrukcijama NBS bićete obavešteni kroz Vaš novi plan otplate.


Osnovni model za primenu Odluke NBS:

U zavisnosti koliko ste anuiteta imali u zastoju (dva ili tri anuiteta iz perioda moratorijuma II) za isti period Vaš ugovoreni otplatni period će biti produžen, a redovni anuitet, nakon perioda zastoja, se minimalno uvećava zbog raspoređivanja obračunatih obaveza za kamatu iz perioda zastoja na preostali period otplate – praktično, iznos anuiteta je nešto viši, a period otplate duži za dva ili tri meseca, odnosno redovna kamata ravnomerno se raspoređuje na period otplate kredita i drugih proizvoda i ne pripisuje se glavnici duga, a period otplate se produžava za period trajanja moratorijuma.


Alternativni modeli za primenu Odluke NBS:

Po prestanku moratorijuma a nakon dostavljanja novog plana otplate od strane Banke, a u roku od sedam dana po tom dostavljanju, možete od Banke zahtevati da, umesto načina otplate prema osnovnom modelu za primenu Odluke NBS, koristite jedan od dva alternativna modela:

1) izmiri sve obaveze po osnovu kredita koje su bile obuhvaćene moratorijumom (sve anuitete iz perioda moratorijuma – glavnicu i redovnu kamatu);
2) izmiri sve obaveze po osnovu redovne kamate koja se obračunavala za vreme trajanja moratorijuma, uz produženje roka otplate kredita za period trajanja moratorijuma.

U slučaju nedoumice, tačan datum prestanka zastoja u otplati svojih obaveza možete saznati ili prijaviti zahtev za primenu alternativnih modela otplate:

  1. Pozivanjem našeg Call centra na telefone: 011/ 3814- 135 i 011/3814- 136 od 08 do 16 sati svakog radnog dana.
  2. Slanjem pisanog zahteva na email adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Sa zadovoljstvom što smo solidarno prebrodili prethodan težak period, srdačno vas pozdravljamo.

Vaša Expobank a.d. Beograd

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank