U okviru Programa ekonomskih mera Vlade Srbije za podršku privredi, Expobank a.d. Beograd je počela plasiranje kredita za likvidnost i obrtna sredstva.

Preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima su na raspolaganju krediti u dinarima ili evrima, u iznosu do četvrtine prihoda kompanije u 2019. godini. Rok otplate kredita je 36 meseci, uz grejs period od devet do 12 meseci.

U okviru Programa ekonomskih mera Vlade Srbije za podršku privredi, Expobank a.d. Beograd je počela plasiranje kredita za likvidnost i obrtna sredstva.

Preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima su na raspolaganju krediti u dinarima ili evrima, u iznosu do četvrtine prihoda kompanije u 2019. godini. Rok otplate kredita je 36 meseci, uz grejs period od devet do 12 meseci.

Molimo Vas da za više informacija kontaktirate:

Beograd - telefoni filijale 011 3306-317; 3306-316; 011 3306-451; 3306-314 i 011 330 63 63
Šabac - telefoni filijale 015 345-934; 015 345-935
Niš – telefoni filijale 018 511-070; 522-598; 018 512-006; 512-040
Čačak - telefoni filijale 032 310-008; 032 310-009
Novi Sad-telefoni filijale 021 2700-601; 2700-602; 021 2700-778; 2700-779

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank