• Kreditne kartice Vam omogućavaju da kupovinu skupljih roba i usluga obavljate u svakom trenutku, rasterećeni jer ste u prilici da otplatu izvršite u dužem vremenskom periodu.
  • Banka će u zavisnosti od ukupne potrošnje zahtevati da uplatite samo minimalni iznos, dok ostatak duga otplaćujete prema svojim mogućnostima
  • Kreditni limit se utvrđuje na osnovu Vaše kreditne sposobnosti, a možete se opredeliti za DinaCard kreditnu karticu ako plaćanja obavljate prevashodno u zemlji i VISA Gold kreditnu karticu ukoliko planirate da karticu koristite i u inostranstvu.

Dina Card kreditna

Možete plaćati robu i usluge i podizati gotovinu u zemlji do iznosa odobrenog kreditnog limita.

Saznajte više

Visa Gold kreditna

Kreditni limit se odobrava u dinarima bez valutnih klauzula ili klauzula rasta cena na malo.

Saznajte više

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank