Svesni da uspeh čitavog tima zavisi od  individualnog  doprinosa svakog njegovog člana, mi se u Expobanci staramo o pojedinačnoj performansi i u to ime podržavamo profesionalni razvoj svakog zaposlenog. To je sastavni deo našeg uspeha i kulture razvoja.

Od svakog našeg zaposlenog se očekuje aktivna saradnja kako sa pretpostavljenima tako i sa kolegama kako bi:

  • shvatili  obaveze i odgovornosti vašeg radnog mesta a u vezi sa njima, pojasnili zadatke i očekivanja
  • uočili uzročno posledičnu vezu između vaših napora i realizacije ciljeva na nivou vašeg užeg tima, šire organizacione jedinice odnosno Banke kao celine
  • izvršili unapred definisane zadatke i radili na ličnom, profesionalom razvoju
  • redovan povratni izveštaj  o napretku kako po pitanju rezultata rada tako i po pitanju ličnog, profesionalnog razvoja
  • mogućnost sticanja iskustva kroz rad  i korišćenje mogućnosti napredovanja