Misija Expobank a.d. Beograd je trajno i efikasno korišćenje raspoloživih resursa i stalno unapređenje u svim poslovnim oblastima i klijentskim uslugama.

Da bi izvršavala svoju misiju Banka je sebi postavila ciljeve kao preduslov dobrog poslovanja:

  • Održavanje visokog nivoa kvaliteta usluga klijentima Banke i efikasno poslovanje
  • Održavanje visokog nivoa likvidnosti
  • Održavanje pokazatelja rizika znatno iznad propisanog nivoa
  • Konkurentska profitabilnost izražena u smislu prinosa na kapital I aktivu banke.

Ispunjenje ovih ciljeva garantuje dugoročnu I obostrano profitabilnu saradnju sa našim klijentima sa kojim gradimo partnerske odnose i pratimo ih kroz njihov poslovni put.

Expobank a.d. Beograd je centar poslovnih aktivnosti Expobank Grupe u regionu i sa visokom likvidnošću, visokim kapitalom i transparentošću vlasničke strukture posluje u skladu sa međunarodnim poslovnim standardima.

  

Kirill Nifontov, predsednik Upravnog odbora

John McNaughton, član Upravnog odbora
Alexey Fedotkin, član Upravnog odbora
Dragiša Lekić, član Upravnog odbora
Milovan Popović, član Upravnog odbora

Borislav Strugarević
Borislav Strugarević, predsednik Izvršnog odbora


Aleksandr Kashtalap
Aleksandr Kashtalap, zamenik predsednika Izvršnog odbora

Mirjana Tomić
Mirjana Tomić
Menadžer Sektora za ljudske resurse i pravne poslove
011 3306 415

Vanja Vučen
Vanja Vučen
Menadžer Sektora unutrašnje revizije
011 3306 483

Jelena Vujić
Jelena Vujić
Menadžer Sektora za kontrolu usklađenosti poslovanja banke i sprečavanje pranja novca
011 3814 265

Dušica Vitorović
Dušica Vitorović
Menadžer Sektora za informacione sisteme i infrastrukturu
011 3814 124

Nikolaj Linčevski
Nikolaj Linčevski
Menadžer sektora poslova podrške
011 3306 392

Milan Blagojević
Milan Blagojević
Menadžer Sektora za upravljanje sredstvima
011 3814 154

Dragana Vujinović
Dragana Vujinović
Menadžer Sektora finansijske kontrole
011 3814 151

Lidija Vladisavljević
Lidija Vladisavljević
Menadžer Sektora za upravljanje rizicima
011 3814 163

Dragana Čučukov
Dragana Čučukov
Menadžer Sektora za naplatu potraživanja
011 3814 218

Vremenska linija Expobank

Decembar 1990

Decembar 1990

Osnovani kao Centrobanka a.d. Beograd, 15 godina smo radili kao lokalna komercijalna banka za mala I srednja preduzeća i fizička lica.

Februar 2006

Februar 2006

Laiki Popular Bank Public Co Ltd (Kipar) preuzela je 90,4% Centrobanke a.d. Beograd i promenila ime banke u Laiki banka.

Mart 2008

Mart 2008

Banka je promenila ime u Marfin Bank Joint-Stock Company Beograd.

Februar 2017

Februar 2017

Expobank CZ, a.s. je preuzela 100% akcija Banke i postala jedini akcionar.

Danas

Danas

Danas smo banka za sve vaše finansijske potrebe ojačani iskustvom dugim 32 godine.

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank