Izaberite godinu za koju želite da pogledate finansijske izveštaje.

30. sep 2022. Bilans stanja
30. sep 2022. Bilans uspeha
30. sep 2022. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. sep 2022. Izveštaj o tokovima gotovina
30. sep 2022. Vanbilansne pozicije
30. jun 2022. Bilans stanja
30. jun 2022. Bilans uspeha
30. jun 2022. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. jun 2022. Izveštaj o tokovima gotovina
30. jun 2022. Vanbilansne pozicije
31. mar 2022. Bilans stanja
31. mar 2022. Bilans uspeha
31. mar 2022. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. mar 2022. Izveštaj o tokovima gotovina
31. mar 2022. Vanbilansne pozicije
31. dec 2021. Revizorski izveštaj
31. dec 2021. Bilans uspeha
31. dec 2021. Bilans stanja
31. dec 2021. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. dec 2021. Izveštaj o tokovima gotovina
31. dec 2021. Vanbilansne pozicije
30. sep 2021. Bilans stanja
30. sep 2021. Bilans uspeha
30. sep 2021. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. sep 2021. Izveštaj o tokovima gotovina
30. sep 2021. Vanbilansne pozicije
30. jun 2021. Bilans stanja
30. jun 2021. Bilans uspeha
30. jun 2021. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. jun 2021. Izveštaj o tokovima gotovina
30. jun 2021. Vanbilansne pozicije
31. mar 2021. Bilans stanja
31. mar 2021. Bilans uspeha
31. mar 2021. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. mar 2021. Izveštaj o tokovima gotovina
31. mar 2021. Vanbilansne pozicije
31. dec 2020. Revizorski izveštaj
31. dec 2020. Bilans uspeha
31. dec 2020. Bilans stanja
31. dec 2020. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. dec 2020. Izveštaj o tokovima gotovina
31. dec 2020. Vanbilansne pozicije
30. sep 2020. Bilans stanja
30. sep 2020. Bilans uspeha
30. sep 2020. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. sep 2020. Izveštaj o tokovima gotovina
30. sep 2020. Vanbilansne pozicije
30. jun 2020. Bilans stanja
30. jun 2020. Bilans uspeha
30. jun 2020. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. jun 2020. Izveštaj o tokovima gotovina
30. jun 2020. Vanbilansne pozicije
31. mar 2020. Bilans stanja
31. mar 2020. Bilans uspeha
31. mar 2020. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. mar 2020. Izveštaj o tokovima gotovina
31. mar 2020. Vanbilansne pozicije
31. dec 2019. Revizorski izveštaj
31. dec 2019. Bilans stanja
31. dec 2019. Bilans uspeha
31. dec 2019. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. dec 2019. Izveštaj o tokovima gotovina
31. dec 2019. Vanbilansne pozicije
30. sep 2019. Bilans stanja
30. sep 2019. Bilans uspeha
30. sep 2019. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. sep 2019. Izveštaj o tokovima gotovina
30. sep 2019. Vanbilansne pozicije
30. jun 2019. Bilans stanja
30. jun 2019. Bilans uspeha
30. jun 2019. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. jun 2019. Izveštaj o tokovima gotovina
30. jun 2019. Vanbilansne pozicije
31. mar 2019. Bilans stanja
31. mar 2019. Bilans uspeha
31. mar 2019. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. mar 2019. Izveštaj o tokovima gotovina
31. mar 2019. Vanbilansne pozicije
31. dec 2018. Godišni izveštaj 2018.
31. dec 2018. Bilans stanja
31. dec 2018. Bilans uspeha
31. dec 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. dec 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
31. dec 2018. Vanbilansne pozicije
30. sep 2018. Bilans stanja
30. sep 2018. Bilans uspeha
30. sep 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. sep 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
30. sep 2018. Vanbilansne pozicije
30. jun 2018. Bilans stanja
30. jun 2018. Bilans uspeha
30. jun 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
30. jun 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
30. jun 2018. Vanbilansne pozicije
31. mar 2018. Bilans stanja
31. mar 2018. Bilans uspeha
31. mar 2018. Izveštaj o ostalom rezultatu
31. mar 2018. Izveštaj o tokovima gotovina
31. mar 2018. Vanbilansne pozicije