Borislav Strugarević, predsednik Izvršnog odbora


Aleksandr Kashtalap, zamenik predsednika Izvršnog odbora