VISA GOLD kreditnom karticom možete plaćati robu i usluge i podizati gotovinu u zemlji i inostranstvu do iznosa odobrenog kreditnog limita.

Kreditni limit se odobrava u dinarima (bez valutnih klauzula ili klauzula rasta cena na malo).

Uslovi su podeljeni prema vrstama klijenata. Izaberite jednu od tri vrste kojoj pripadate:

 1. Klijenti koji primaju zaradu / penziju preko Expobank a.d. Beograd ili imaju minimum 500 EUR na štednom računu mogu dobiti kreditni limit u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću, uvećan za eventualni depozit koji nije obavezan.
 2. Klijenti koji ne primaju platu / penziju preko naše banke mogu dobiti kreditni limit u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću.
 3. Klijenti sa 100% položenog depozita u Banci dobijaju kreditni limit jednak depozitu.
   
 • VISA GOLD kartica je kreditna kartica međunarodnog VISA brenda i može se koristiti na svim svetskim destinacijama.
 • Važi za turističku karticu i nosi posebne pogodnosti u hotelima, restoranima, institucijama zabave i maloprodaje širom sveta.
 • Smanjuje opterećenje Vašeg budžeta jer omogućava odloženu otplatu kao i plaćanje bez kamate do 45 dana od dana kupovine.
 • Kartica je sa čip tehnologijom - povećana je sigurnost upotrebe naročito uz uslugu SMS obaveštavanja o izvršenim transakcijama.

 

 • Minimalni iznos kreditnog limita je 500 EUR, maksimalni iznos je 10.000 EUR
 • Otplata zaduženja se vrši putem revolving kredita
 • Broj i visinu rata prilikom otplate sami određujete a minimalna mesečna rata za otplatu je 5,00% (1/20) iskorišćenog kreditnog limita uvećan za pripadajuće troškove
 • Rata kredita ne može biti manja od 1.000 dinara
 • Kredit do iznosa limita možete više puta zadužiti i isplatiti do isteka roka važnosti kartice
 • Beskamatno odloženo plaćanje do 45 dana
 • Uz osnovnu karticu možete imati dve dodatne kartice za lica koja Vi ovlastite
 • Klijenti i ostali klijenti banke su u mogućnosti da svoj kreditni limit povećaju polaganjem depozita ne manjeg od 100 EUR

 
 

Vrsta Visa Gold kreditna kartica
Odobreni kreditni limit 300.000,00 dinara
Valuta u kojoj se plaćaju obaveze RSD
Period 24 meseca
Kriterijum za indeksiranje Nema 
Nominalna kamatna stopa 26,01% godišnja fiksna
Obračunata efektivna kamatna stopa 28,73%
Procenat revolvinga 5%
Prva rata otplate 20.659,52 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 384.352,69 RSD
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika:
 • Godišnja članarina 3.500 RSD (obračunata za 2 godine u iznosu od 7.000 RSD)
 • Kreditni biro 246 RSD
 • Menica 50 RSD

 
 

Specijalne pogodnosti VISA Gold kartice Expobanke

Logo Expobank

Kontakt centar

Kontakt centar Expobank

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook Expobank Instagram Expobank Linkedin Expobank