Adriatic Banka a.d. Beograd obavlja poslove platnog prometa prilagođavajući se zahtevima klijenata i poštujući zakonske propise koji regulišu funkcionisanje platnog prometa.

Funkcionisanje platnog prometa obavlja se preko Direkcije za platni sistem Narodne Banke Srbije korišćenjem sistema za izvršenje platnih transakcija: sistem velikih plaćanja u realnom vremenu (RTGS sistem) i kliring sistem Klirinškog centra NBS.

Pored gotovinskog poslovanja u svim filijalama naše Banke, možete uz naše elektronsko bankarstvo uživati u svim prednostima bezgotovinskog poslovanja i nižim cenama naloga za plaćanja e-bankingom.

Beležimo značajan porast platnog prometa sa inostranstvom a istovremeno i ukupnih deviznih transakcija. Veliko ovlašćenje, iskustvo u obavljanju poslova platnog prometa sa inostranstvom, savremena tehnologija, su garancija kvaliteta usluga.

Adriatic Banka a.d. Beograd je članica međunarodnog bankarskog telekomunikacionog sistema – S.W.I.F.T.-a, što obezbeđuje sigurno, brzo i efikasno izvršavanje međunarodnih transakcija.

Naplata iz inostranstva

Obaveštenje korisniku priliva dostavlja se u toku radnog dana, za sve prilive primljene do 15 časova. Izvoznik je dužan da, u roku od 24 sata od prijema obaveštenja, informiše Banku o osnovu naplate i krajnjem korisniku priliva. Obaveštenje Banci je moguće dostaviti u pismenoj formi lično, fax-om ili e-mail-om. Po prijemu obaveštenja o prilivu i prateće dokumentacije, a najkasnije do 16h, priliv se obrađuje sa datumom valute iz SWIFT poruke.

Lista korespondentnih banaka preko kojih Adriatic Banka a.d. Beograd obavlja celokupan platni promet sa inostranstvom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete ih poslati na sledeće mail adrese:
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Plaćanje prema inostranstvu

Za plaćanje prema inostranstvu klijent (rezident – domaće pravno lice) je obavezan da banci dostavi:

  • potpisan i pečatom overen nalog za plaćanje (u skladu sa Ugovorom između banke i Klijenta o upotrebi pečata) koji je popunjen u skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (Sl. Glasnik RS br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/82008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015 i 82/2017);
  • dokumentaciju kojom se dokazuje osnov plaćanja (ugovor; profaktura; JCI; od strane NBS overene obrasce o kreditnom poslu sa inostranstvom i dr).


Nerezidenti zahtev za plaćanje podnose na overenom (u skladu sa Ugovorom između banke i Klijenta o upotrebi pečata) i potpisanom memorandumu, uz prateću dokumentaciju.

Nalozi za plaćanje sa obezbeđenim pokrićem za plaćanje, provizijom u skladu sa Tarifnom politikom Banke i odgovarajućom dokumentacijom, primljeni u Banku do 14 časova izvršavaju se istog radnog dana. Nalozi primljeni posle navedenog roka izvršavaju se sledećeg radnog dana.

Nalozi za plaćanje mogu se dostaviti banci:

  • Lično
  • Elektronski
  • Poštom

Ukoliko se Nalog za plaćanje podnosi elektronski, klijent je dužan da prateću dokumentaciju dostavi Banci u što kraćem roku.

Nalog za plaćanje - pdf
Nalog za plaćanje - excel

Plaćanje ka zemlji članici EU
Lista korespondentnih banaka

Logo Adriatic banka

Kontakt centar

Kontakt centar  Adriatic banka

0800 330 300
011 3306 300

Adresa

Dalmatinska 22
Beograd

Pratite nas na:
Facebook  Adriatic banka Instagram  Adriatic banka Linkedin  Adriatic banka

Koristimo 'kolačiće'
Adriatic banka koristi 'kolačiće' kako bi vam obezbedila što kvalitetnije korisničko iskustvo prilikom pretraživanja sajta, kao i prikazivanja personalizovanog sadržaja.