Iskoristite sve pogodnosti dinarskog oročenog depozita:

  • Visoka kamatna stopa
  • Početni ulog od samo 500 EUR/USD
  • Različiti rokovi dospeća: od 3 meseca do 15 meseci
  • Bolji uslovi za veće iznose
  • Kamatne stope su na godišnjem nivou, NKS=EKS

Reprezentativni primer:

Vrsta depozita  Oročeni depozit
Period oročenja 15 meseci
Valuta polaganja depozita RSD
Iznos (minimum RSD 10.000) 100.000
NKS (na godišnjem nivou) fiksna 0,60%
EKS (na godišnjem nivou) 0,60%
Trošak prekida oročenja pre dospeća* Kamata će se obračunati koristeći kamatnu stopu od 0,25% na godišnjem nivou (fiksna)
Kriterijum za indeksiranje Nema
Porez 0
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom 100.752,22

*U slučaju prekida oročenja pre dospeća kamata će se obračunati za izdržani period po kamatnoj stopi od 0,25% na godišnjem nivou.


Reprezentativni primer prekida oročenja pre dospeća:

Vrsta depozita  Oročena štednja
Originalni period oročenja 15 meseci
Izdržani Period oročenja 2 meseca
Valuta polaganja depozita RSD
Iznos (minimum RSD 10.000) 1000.000
NKS (na godišnjem nivou) fiksna 0,25%
EKS (na godišnjem nivou) 0,25%
Kriterijum za indeksiranje Nema
Porez 0
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom 100.042,42

Podaci su validni od 01.07.2019.