Dokumentarna naplata uključuje kupovinu dokumenata od strane korisnika, koja su prezentovana kroz banku, što omogućuje brzo i efikasno praćenje i plaćanje uvežene/izvežene robe zajedno sa svim pratećim dokumentima za dalje rukovanje robom. Prodavac isporučuje robu bez garancije da će je kupac prihvatiti i platiti za nju, dok kupac obezbeđuje dokumenta za plaćanje pre nego je primio robu. Zbog svega navedenog, dokumentarna naplata se koristi među partnerima koji dugo sarađuju.