• Plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do visine raspoloživih sredstava na Vašem računu.
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji (bez provizije) i u inostranstvu (provizija za konverziju valute 1%).
  • Neograničen broj dodatnih kartica za fizička lica.
  • Pristup sredstvima 24/7.
  • Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu.
  • Kartica sa čip tehnologijom - garantovana sigurnost korišćenja
  • Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite).
  • Prilikom plaćanja u inostranstvu ne morate da menjate novac u menjačnicama za domicilnu valutu već će banka prilikom svake transakcije automatski konvertovati iznos u dinare i zadužiti Vas račun (provizija za konverziju valute (1%).
  • SMS obaveštenja o izvršenim transakcijama.