Valuta: RSD
Ciljna grupa: Pravna lica
Uslovi odobrenja: U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenata (trasat i trasant)
Iznos: U zavisnosti od kreditne sposobnosti i potreba klijenta, u situacijama kada je neophodno, po odluci Kreditnog odbora, diskontnu vrednost isplatiti delimično, a ostatak sredstava do ukupne diskontne vrednosti isplatiti po realizaciji menica
Period otplate: Do 12 meseci
Diskontna stopa: U skladu sa dokumentom "Kamatne stope"
Ugovorena kamatna stopa za docnju: Ugovorena kamatna stopa za docnju se obračunava u skladu sa dokumentom "Kamatne stope".

Obračun diskontne stope
Eskont menica se na sledeći način zadužuje diskontnom stopom i kamatom:

  • Diskontna stopa – obračunava se i naplaćuje u trenutku puštanja sredstava, tako što se pusti umanjeni iznos sredstava za diskontovanu vrednost.

Instrumenti obezbeđenja
U zavisnosti od kreditne sposobnosti klijenta traženi instrumenti obezbeđenja mogu biti:

  • Menice
  • Solidarni dužnici
  • Hipoteka
  • Depozit
  • Zaloga
  • Zaloga na potraživanjima
  • Garancije
  • Druga vrsta obezbeđenja