• Plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji do visine raspoloživih sredstava na Vašem računu.
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji (bez provizije).
  • Neograničen broj dodatnih kartica za fizička lica.
  • Pristup sredstvima 24/7.
  • Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu.
  • Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite).
  • SMS obaveštenja o izvršenim transakcijama.