Header Eskont menica i platni promet sa inostranstvom

Beležimo značajan porast platnog prometa sa inostranstvom a istovremeno i ukupnih deviznih transakcija. Veliko ovlašćenje, iskustvo u obavljanju poslova platnog prometa sa inostranstvom, savremena tehnologija, su garancija kvaliteta usluga.

Expobank a.d. Beograd je članica međunarodnog bankarskog telekomunikacionog sistema – S.W.I.F.T.-a, što obezbeđuje sigurno, brzo i efikasno izvršavanje međunarodnih transakcija.

Saznajte više o platnom prometu sa inostranstvom