Expobank a.d. Beograd obavlja poslove platnog prometa prilagođavajući se zahtevima klijenata i poštujući zakonske propise koji regulišu funkcionisanje platnog prometa.

Funkcionisanje platnog prometa obavlja se preko Direkcije za platni sistem Narodne Banke Srbije korišćenjem sistema za izvršenje platnih transakcija: sistem velikih plaćanja u realnom vremenu (RTGS sistem) i kliring sistem Klirinškog centra NBS.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem najbliže filijale.