Filijala i adresaTelefonRadno vremeBankomat
Radni danSubota
1 Filijala Beograd
Dalmatinska 22
011 3306-317; 3306-316
011 3306-451; 3306-314
8:00 - 16:00h
rad sa klijentima: 8:00 - 15:30h
/
2 Šalter Zemun
Bulevar Mihaila Pupina 16d
011 3739-642; 3739-644
011 3739-646
9:00 - 17:00h
rad sa klijentima: 9:00 - 16:30h
/
3 Filijala Novi Sad
Petra Drapšina 56
021 2700-601; 2700-602
021 2700-778; 2700-779
8:00 - 16:00h
rad sa klijentima: 8:00 - 15:30h
/
4 Filijala Niš
Generala Bože Jankovića 2
018 511-070; 522-598
018 512-006; 512-040
8:00 - 16:00h
rad sa klijentima: 8:00 - 15:30h
/
5 Filijala Čačak
Gradsko šetalište bb
032 310-008
032 310-009
8:00 - 16:00h
rad sa klijentima: 8:00 - 15:30h
/
6 Filijala Šabac 
Masarikova 9
015 345-934
015 345-935
8:00 - 16:00h
rad sa klijentima: 8:00 - 15:30h
/