• Plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu do visine raspoloživih sredstava na Vašem računu.
  • Podizanje gotovine na bankomatima Expobank a.d. Beograd bez provizije.
  • Plaćanje roba i usluga u zemlji bez provizije i u inostranstvu (provizija za konverziju valute 1%).
  • Maksimalno dve dodatne kartice za lica koja Vi ovlastite.
  • Pristup sredstvima 24/7.
  • Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu.
  • Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite).
  • Prilikom plaćanja u inostranstvu ne morate da menjate novac u menjačnicama za domicilnu valutu već će banka prilikom svake transakcije automatski konvertovati iznos u dinare i zadužiti Vaš račun (provizija za konverziju valute 1%) 
  • Kartice sa čip tehnologijom - garantovana sigurnost korišćenja.
  • SMS obaveštenja o izvršenim transakcijama.