Dina Card kreditnom karticom možete plaćati robu i usluge i podizati gotovinu u zemlji do iznosa odobrenog kreditnog limita. Kreditni limit se odobrava u dinarima (bez valutnih klauzula ili klauzula rasta cena na malo).

Uslovi su podeljeni prema vrstama klijenata.Izaberite jednu od tri vrste kojoj pripadate:

 • Klijenti koji primaju zaradu / penziju preko Expobank a.d. Beograd ili imaju minimum 500 EUR na štednom računu mogu dobiti kreditni limit  u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću, uvećan za eventualni depozit koji nije obavezan. 
 • Klijenti koji ne primaju platu / penziju preko naše banke mogu dobiti kreditni limit u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću.
 • Klijenti sa 100% položenog depozita u Banci dobijaju kreditni limit jednak depozitu. 
   

Uslovi odobravanja Dina Card kreditne kartice Expobanke koji se odnose na sve vrste klijenata:

 • Minimalni iznos kreditnog limita je 300 EUR, maksimalni iznos je 5.000 EUR
 • Otplata zaduženja se vrši putem revolving kredita
 • Broj i visinu rata prilikom otplate sami određujete a minimalna mesečna rata za otplatu je 5,00% (1/20) iskorišćenog kreditnog limita uvećan za pripadajuće troškove
 • Rata kredita ne može biti manja od 1.000 dinara
 • Kredit do iznosa limita možete više puta zadužiti i isplatiti do isteka roka važnosti kartice
 • Beskamatno odloženo plaćanje do 45 dana
 • Uz osnovnu karticu možete imati dve dodatne kartice za lica koja Vi ovlastite
 • Klijenti i ostali klijenti banke su u mogućnosti da svoj kreditni limit povećaju polaganjem depozita ne manjeg od 100 EUR

Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu/penziju preko Expobank a.d. Beograd, obračun na dan 01.01.2018.
Odobreni kreditni limit 100.000,00 RSD
Valuta u kojoj se plaćaju obaveze RSD
Period 24 meseca
Kriterijum za indeksiranje Nema
Nominalna kamatna stopa 19,59% godišnja, fiksna
Efektivna kamatna stopa 21,61%
Procenat revolvinga 5%
Prva rata otplate 6.451,26 RSD
Zbir glavnice, kamate, naknada i drugih troškova 121.628,81 RSD
Ukupne naknade i drugi troškovi

 • Godišnja članarina 800 RSD (obračunata za 2 godine u iznosu od 1.600 RSD) 
 • Kreditni biro 246 RSD
 • Menica 50 RSD 
 • Pristup sredstvima 24/7
 • Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu
 • Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite)
 • SMS obaveštenja o izvršenim transakcijama