Specijalne pogodnosti VISA Gold kartice Expobanke

 

Visa Gold kreditnom karticom možete plaćati robu i usluge i podizati gotovinu u zemlji i inostranstvu do iznosa odobrenog kreditnog limita. Kreditni limit se odobrava u dinarima (bez valutnih klauzula ili klauzula rasta cena na malo).

Uslovi su podeljeni prema vrstama klijenata, izaberite jednu od tri vrste kojoj pripadate:

 • Klijenti koji primaju zaradu / penziju preko Expobank a.d. Beograd ili imaju minimum 500 EUR na štednom računu mogu dobiti kreditni limit  u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću, uvećan za eventualni depozit koji nije obavezan.
 • Klijenti koji ne primaju platu / penziju preko naše banke mogu dobiti kreditni limit u skladu sa svojom kreditnom sposobnošću. 
 • Klijenti sa 100% položenog depozita u Banci dobijaju kreditni limit jednak depozitu.

Uslovi odobravanja Visa Gold kreditne kartice Expobanke koji se odnose na sve vrste klijenata:

 • Minimalni iznos kreditnog limita je 500 EUR, maksimalni iznos je 10.000 EUR
 • Otplata zaduženja se vrši putem revolving kredita
 • Broj i visinu rata prilikom otplate sami određujete a minimalna mesečna rata za otplatu je 5,00% (1/20) iskorišćenog kreditnog limita uvećan za pripadajuće troškove
 • Rata kredita ne može biti manja od 1.000 dinara
 • Kredit do iznosa limita možete više puta zadužiti i isplatiti do isteka roka važnosti kartice
 • Beskamatno odloženo plaćanje do 45 dana
 • Uz osnovnu karticu možete imati dve dodatne kartice za lica koja Vi ovlastite
 • Klijenti i neklijenti banke su u mogućnosti da svoj kreditni limit povećaju polaganjem depozita ne manjeg od 100 EUR.
Reprezentativni primer za klijente koji primaju zaradu/penziju preko Expobank a.d. Beograd, obračun na dan 01.07.2019.
Vrsta Visa Gold kreditna kartica
Odobreni kreditni limit 300.000,00 dinara
Valuta u kojoj se plaćaju obaveze RSD
Period 24 meseca
Kriterijum za indeksiranje Nema 
Nominalna kamatna stopa 26,01% godišnja fiksna
Obračunata efektivna kamatna stopa 28,73%
Procenat revolvinga 5%
Prva rata otplate 20.659,52 RSD
Ukupan iznos kredita sa kamatom 384.352,69 RSD
Ostali troškovi koji padaju na teret korisnika:
 • Godišnja članarina 3.500 RSD (obračunata za 2 godine u iznosu od 7.000 RSD)
 • Kreditni biro 246 RSD
 • Menica 50 RSD
 • Relaksiranje budžeta kupovinom skupljih stvari putem kreditne kartice
 • Pristup sredstvima 24/7
 • Lakoća plaćanja u odnosu na gotovinu
 • Mogućnost praćenja potrošnje (gde, kada i koliko trošite)
 • Prilikom plaćanja u inostranstvu ne morate da menjate novac u menjačnicama za domicilnu valutu već će banka prilikom svake transakcije automatski konvertovati iznos u dinare i zadužiti Vaš račun (provizija za konverziju valute 1%)
 • Kartice sa čip tehnologijom - garantovana sigurnost korišćenja
 • SMS obaveštenja o izvršenim transakcijama