Header Računi građana

U skladu sa Odlukom Narodne Banke Srbije koja se primenjuje od 19.08.2022 Expobank a.d. Beograd otvara i vodi Platni račun sa osnovnim uslugama potrošaču – fizičkom licu koje ima zakonit boravak u Republici Srbiji, a nema otvoren platni račun kod banke, kao i licu koje uz zahtev za otvaranje Platnog računa sa osnovnim uslugama podnese zahtev za gašenje svih drugih platnih računa u banci.

Mesečna naknada za vođenje platnog računa sa osnovnim uslugama iznosi 150,00 dinara.

Navedenom osnovnom naknadom obuhvaćeno je korišćenje sledećih servisa Banke:

  • otvaranje, vodjenje i gašenje dinarskog platnog računa
  • uplate gotovog novca na račun i podizanje gotovine na šalteru, bankomatima i drugim sličnim uređajima Banke
  • izvršavanje platnih transakcija korišćenjem platne kartice, putem interneta, transferom odobrenja uključujući trajni nalog
  • uspostavljanje i korišćenje usluga elektronskog bankarstva
  • izdavanje i korišćenje Dina debitne platne kartice
  • slanje besplatnih obaveštenja u vezi sa transakcijama (osim za notifikacije putem SMS poruke koje podležu naplati naknade u visini stvarnih troškova).

Klijent sa platnim računom sa osnovnim uslugama može da nadogradi račun sa jednom ili više dodatnih usluga:

  • dozvoljeno prekoračenje
  • otvaranje i vođenje deviznog platnog računa
  • izdavanje i korišćenje kreditne kartice

Gašenje platnog računa sa osnovnim ili dodatnim uslugama je besplatno.