Header Štednja

Iskoristite akcijsku ponudu za nove depozite koja važi do 31.01.2021. godine.

Ukoliko želite da oročite svoja sredstva po atraktivnoj kamatnoj stopi na duži period, a da Vam istovremeno budu dostupna u svakom trenutku, iskoristite prednosti našeg proizvoda Oročenje na 25 meseci.

Ukoliko Vam novac zatreba pre dospeća oročenja sredstva će biti isplaćena uz obračun kamate po sledećim kamatnim stopama:

Za valutu Evro:

Momenat podizanja sredstava 0-6 meseci 6-12 meseca 12-18 meseci 18-25 meseci 25 meseci
Nominalna kamatna stopa 0,50% 1,00% 1,50% 1,80% 1,80%
Efektivna kamatna stopa 0,42% 0,85% 1,27% 1,53% 1,53%

Reprezentativni primer:

Oročena štednja
Min. 500
Vrsta depozita
25 meseci Period
EUR Valuta polaganja depozita
50.000 Iznos (minimum EUR 500)
1,80% Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna
1,53% EKS (na godišnjem nivou)
Nema Kriterijum za indeksiranje
15% Porez u procentualnom iznosu
1.891,81 Obračunata kamata
283,77 Porez u apsolutnom iznosu
51.608,03 Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja

 

Podaci važe od 01.11.2020.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs/osiguranje-depozita