U Expobanci možete otvoriti devizni račun i položiti devizni štedni ulog. Devizna štednja može biti oročena po atraktivnijim kamatnim stopama i po viđenju (neoročena) koja Vam je uvek na raspolaganju.

Iskoristite sve pogodnosti oročene štednje:

  • Visoka kamatna stopa.
  • Početni ulog od samo 500 EUR.
  • Za iznose preko 10.000 EUR oročene na period od 3,6,9,12,13 ili 15 meseci mogućnost mesečne isplate kamate.
  • Automatsko reoročavanje celokupnog iznosa.
Period 1 mesec 3 meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci 13 meseci 15 meseci
Valuta EUR EUR  EUR  EUR  EUR  EUR  EUR 
Iznos Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500
NKS 0,10% 0,25% 1,00% 0,50% 2,25% 0,60% 0,60%
EKS 0,085% 0,21% 0,85% 0,42% 1,91% 0,51% 0,51%

Reprezentativni primeri:

Vrsta depozita Oročena štednja Oročena štednja Oročena štednja Oročena štednja Oročena štednja Oročena štednja Oročena štednja
Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500 Min. 500
Period  1  mesec 3 meseca 6 meseci 9 meseci 12 meseci 13 meseci 15 meseci
Valuta polaganja depozita EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Iznos (minimum 500) 10.000 10.000 10.000  10.000  10.000  10.000  10.000 
NKS (na godišnjem nivou)  fiksna 0,10% 0,25% 1,00% 0,50% 2,25% 0,60% 0,60%
EKS (na godišnjem nivou) 0,085% 0,21% 0,85% 0,42% 1,91% 0,51% 0,51%
Kriterijum za indeksiranje Nema Nema Nema Nema Nema Nema Nema
Porez u procentualnom iznosu 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Porez u apsolutnom iznosu 0,13 0,92 7,42 5,60 33,75 9,77 11,23
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja 10.000,72 10.005,23 10.042,04 10.031,77 10.191,25 10.055,34 10.063,62


Podaci važe od 01.11.2022.

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs