Štednja u dinarima može biti veoma isplativa. U Expobanci možete štedeti na oročenoj štednji  koristeći sledeće prednosti:

  • Dinarska štednja je oslobođena poreza na kamatu
  • Minimalni iznos oročenja je samo 10.000 dinara

 Kamatne stope na štednju u dinarima
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
Nominalna kamatna stopa 1,25% 1,75% 2,25% 2,50%
Efektivna kamatna stopa 1,25% 1,75% 2,25% 2,50%

Reprezentativni primeri:

Vrsta depozita  Oročena štednja
Period oročenja 1 mesec 3 meseca 6 meseci 12 meseci
Valuta polaganja depozita RSD RSD RSD RSD
Iznos (minimum RSD 10.000) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
NKS (na godišnjem nivou)  fiksna 1,25% 1,75% 2,25% 2,50%
EKS (na godišnjem nivou) 1,25% 1,75% 2,25% 2,50%
Kriterijum za indeksiranje Nema Nema Nema Nema
Porez 0 0 0 0
Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom 1.001.055,62 1.004.382,38 1.011.271,30 1.025.025,20

Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na http://www.aod.rs/osiguranje-depozita.html#

Podaci važe od 21.08.2019.