Header Štednja

Ukoliko želite da oročite svoja sredstva po atraktivnoj kamatnoj stopi na duži period, a da Vam istovremeno budu dostupna u svakom trenutku, iskoristite prednosti našeg proizvoda Oročenje na 25 meseci.

Ukoliko Vam novac zatreba pre dospeća oročenja sredstva će biti isplaćena uz obračun kamate po sledećim kamatnim stopama:

Za valutu Evro:

Momenat podizanja sredstava 0-6 meseci 6-12 meseca 12-18 meseci 18-25 meseci 25 meseci
Nominalna kamatna stopa 0,50% 0,75% 1,00% 1,25% 1,25%
Efektivna kamatna stopa 0,42% 0,64% 0,85% 1,06% 1,06%

Reprezentativni primer:

Oročena štednja
Min. 500
Vrsta depozita
25 meseci Period
EUR Valuta polaganja depozita
10.000 Iznos (minimum EUR 500)
1,25% Nominalna kamatna stopa (na godišnjem nivou) fiksna
1,06% EKS (na godišnjem nivou)
Nema Kriterijum za indeksiranje
15% Porez u procentualnom iznosu
262,38 Obračunata kamata
36,36 Porez u apsolutnom iznosu
10.226,02 Ukupna štednja po dospeću oročenja sa pripisanom kamatom nakon oporezivanja

 

Podaci važe od 01.12.2021.


Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji, više informacije pogledajte na www.aod.rs/osiguranje-depozita