Za sve iznose preko EUR 10.000,00 u protivvrednosti bilo koje strane valute iz kursne liste Expobanke, kao i za naše stalne klijente nudimo mogućnost konverzije po tržišnom kursu, važećem u datom momentu na međubankarskom deviznom tržištu. Za svakog klijenta omogućeno je praćenje  kursa i blagovremeno obaveštavanje o svim promenama i predviđanjima na deviznom tržištu.

Prednosti proizvoda: 

  • Klijent dobija kurs u skladu sa trenutno važećim kursom na međubankarskom deviznim tržištima

Karakteristike transakcije: 

  • Posao se zaključuje telefonom ili mailom, nakon čega klijent šalje prateću dokumentaciju 
  • Ostali detalji posla se dogovaraju direktno sa klijentom