Kamatna opcija (CAP) je proizvod koji korisnicima kredita sa varijabilnom kamatnom stopom (EURIBOR,LIBOR) omogućava fiksiranje maksimalnog željenog nivoa kamatne stope koju će plaćati po osnovu kredita.

Prednosti proizvoda:

  • Zaštita od kamatnog rizika
  • Fiksiranje maksimalne kamatne stope

Karakteristike transakcije:

  • Klijent unapred plaća premiju za kupovinu opcije (nema dodatnih troškova)
  • Posao se zaključuje telefonom ili e-mail-om
  • Potpisuje se ugovor između klijenta i banke
  • Ostali detalji dogovaraju se direktno sa klijentom