Poštovani penzioneri,

Kao cenjenim klijentima Expobank a.d. Beograd, banka će Vam, i pored ukidanja zabrane kretanja a zarad opreznog poslovanja u uslovima COVID 19 pandemije, omogućiti isplatu penzija za april 2020. godine u skladu sa Instrukcijama Narodne banke Srbije o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života i to, u zavisnosti od Vašeg izbora, na jedan od sledećih načina:

  • Isplatom ovlašćenom licu u prostorijama banke, na osnovu jednokratnog punomoćja kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje novčanih sredstava s računa korisnika;
  • Isplatom na Vašu kućnu adresu u saradnji sa JP „Pošta Srbije“.

Osim navedenog, banka je omogućila i posebne termine namenjene isključivo za isplatu penzija u filijalama banke, svojim klijentima koji su navršili 65 i više godina života, koji će, osim u uobičajeno radno vreme filijala, svoje penzije moći da podignu u filijalama banke i u sledećim terminima:

  • petak 8. maj 2020. godine u periodu od 17 do 19 časova;
  • subota 9. maj 2020. godine u periodu od 13 do 15 časova;
  • U periodu od ponedeljka 11. maja do petka 15. maja 2020. godine u periodu od 17 do 19 časova svakog dana.

Banka će u skladu sa preporukama nadležnih institucija obezbediti i sprovesti sve neophodne mere u cilju zaštite klijenata koji se nalaze u filijalama banke, a u navedenim posebno utvrđenim terminima ulazak u filijale biće omogućen isključivo licima koja su navršila 65 i više godina života koja su došla radi isplate penzija.

S poštovanjem,
EXPOBANK AD, Beograd