Ponudu o zastoju u otplati obaveza prema Banci koju Vam je Banka dostavila dana 31.07.2020. godine objavom na internet prezentaciji Banke, u skladu sa Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema ("Sl. glasnik RS", “, br. 103/2020 od 27.07.2020.), koja se odnosi na zastoj u otplati:

  • kredita i kreditnih proizvoda (npr. dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili kreditne kartice) odobrenih klijentu pre 28. jula 2020 godine, kao i na
  • obaveze po osnovu drugih proizvoda banke (npr. obaveze po osnovu instrumenata zaštite od kamatnog rizika koji su povezani sa kreditima i/ili kreditnim proizvodima ili po osnovu bankarskih garancija) odobrenih klijentu pre 28. jula 2020 godine.

možete da odbijete po svakom pojedinačnom kreditu/kreditnom proizvodu/drugom proizvodu, i to:

  • elektronskim putem popunjavanjem obrasca na internet prezentaciji Banke (Obrazac o odbijanju ponude);
  • elektronskim putem slanjem obaveštenja putem elektronske pošte na email adresu koja je u te svrhe objavljena na internet prezentaciji Banke Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.;
  • putem redovne pošte na adresu Expobank a.d. Beograd, ul. Dalmatinska 22, 11000 Beograd;
  • putem telefona pozivom na broj 011/3814-136 od 08 do 16 sati svakog radnog dana zaključno sa 10.08.2020 godine).

Vaša Expobank a.d. Beograd