Kreditni kalkulator

Valuta kredita

Tip kamatne stope

Iznos kredita

Rok kredita

u mesecima

Margina - fiksni deo kamatne stope

%

Varijabilni deo kamatne stope

%

Nominalna kamatna stopa

%

Srednji kurs

Rata od koje se menja varijabilni deo kamatne stope

u mesecima

Nova vrednost varijabilnog dela kamatne stope

%

Nova vrednost NKS

%

Rata od koje se menja srednji kurs dinara

u mesecima

Nova vrednost srednjeg kursa dinara

Plan otplate kredita

Mesečna kamatna stopa:

Iznos anuiteta:

Iznos anuiteta (EUR):

Iznos anuiteta nakon promene kamatne stope:

Iznos anuiteta nakon promene kamatne stope (EUR):

Iznos kamate (ukupno):

Iznos kamate (ukupno) u EUR:

Ukupno plaćanja:

Ukupno plaćanja (EUR):

 
Kalkulator je informativnog karaktera. Konkretnu ponudu kreditnih proizvoda možete dobiti od Vašeg savetnika.

 
Kalkulaciju efekta promene varijabilnog dela kamatne stope ili promene strane valute u kojoj je kredit indeksiran na promenu mesečnih anuiteta možete pogledati i na internet prezentaciji Narodne banke Srbije na sledećem linku